30. 3. 2020

Pracovníci Kysuckého múzea v Čadci pod vedením editorky Heleny Kotvasové připravili sborník příspěvků z prvního ročníku konference Únie múzeí v prírode konané 15. a 16. května 2019 v Múzeu kysuckej dediny Vychylovka.

Publikace obsahuje exkurz vývoje fenoménu muzeí v přírodě od Marianny Janoštínové. Následuje ukázka příkladů práce muzeí v přírodě z evropských zemí spolu s pohledem na situaci v ČR a obnovu metodických zásad muzeí od Radka Bryola. S řadou muzeí na Slovensku je spojena osobnost Jiřího Langra, jehož koncepční podíl na jejich budování připomíná Katarína Očková. Další příspěvky dokládají respekt k dosavadním koncepcím muzea na příkladech z Martina, Vychylovky, Starej Ľubovně či Bardejovských Kúpeľov. Sekce zpráv obsahuje praktické informace z některých jmenovaných muzeí, spolu s příklady praxe dalších – Zuberce, Humenného a Svidníku.

Setkání pracovníků ze slovenských muzeí v přírodě na Vychylovce a některých českých kolegů ukázalo jako hlavní problémy muzejnictví v přírodě na Slovensku zejména nedostatek financí na údržbu, neřkuli rozsáhlejší dostavbu novými objekty při naplňování koncepcí muzeí. 

Kladem celé situace je patrný nástup mladé generace pracovníků, kteří s respektem ke svým předchůdcům přistupují k věci novou optiku. Inspirováni rovněž zahraničními muzei v přírodě se snaží využívat možné zdroje financování zejména na stabilizaci situace a postupný rozvoj svých expozic. 

Přejeme slovenským kolegům, aby se záměr jejich pravidelného setkávání na platformě Únie múzeí v prírode dařil i nadále a také z české strany budeme rádi za další možnost inspirace i lidského setkání.