Definice muzea v přírodě

TEMATICKÝ OKRUH 1: Definice muzea v přírodě

Cílová skupina: odborní pracovníci, etnologové, muzeologové, historici

Definice muzea v přírodě

Je současná definice dostatečná pro všechny typy muzeí v přírodě?
Je nutné zaštiťovat termínem muzeum v přírodě i jiná muzea než národopisná nebo architektonická?
Je doporučený modelový systém přípravy expozic praktický pro proces selekce a tezaurace muzeí v přírodě?
Dokáže kvalitní koncepce a její dílčí části (scénáře expozic, školení a texty pro demonstrátory a průvodce) eliminovat zkreslení minulosti v expozicích?

Možnosti a limity uchování a zobrazování minulé skutečnosti

Kde je hranice mezi reálnou rekonstrukcí minulých jevů a pouhou vizualizací a jak se vypořádat s nebezpečím zkreslování minulosti v souvislosti s koncipováním, realizací a provozováním muzeí v přírodě?
Lze hodnotit kvalitu muzea v přírodě především dle kvality koncepce a míry její aplikace v expozici?
Je možné a žádoucí vytvořit v muzeu v přírodě podmínky specifické laboratoře prakticky přímo v expozicích v přírodě, kde by byly uvedené jevy experimentálně prováděny s co největší mírou identity bez výrazného omezení současnými podmínkami?

Autenticita, identita, vizualizace

Jakou úlohu hrají v muzeích v přírodě stavební objekty v rámci uchování autentických hodnot a do jaké míry je mohou nahradit nové hodnoty vzniklé jako substituty těch autentických (repliky, kopie, terénní úpravy a prvky, hospodářské plochy, oživovací aktivity atd.)?

Pro více informací klikněte zde.