3. přípravný workshop
Muzea v přírodě, ekonomika a marketing,
27.–28. června, Praha

Třetí přípravný workshop hostil jeden z pořadatelů – Ministerstvo kultury ČR. Přípravu a řízení workshopu si vzal na starost doktor Michal Mejdrech, ředitel Odboru příspěvkových organizací. Mezi pozvanými byla zastoupena muzea v přírodě se všemi typy zřizovatelů – státní, krajská, zřizovaná městem i v soukromých rukách. Téma ekonomiky bylo zpočátku pro muzea v přírodě značně neuchopitelné a dlouho jsme hledali způsob, jakým k němu přistoupit. Nakonec jsme pod vedením doktora Mejdrecha zvolili spojení ekonomiky a marketingu – oblasti, která je v činnosti řady českých muzeí v přírodě značně podceněná či dokonce absentuje. Důvodem není nezájem vedení jednotlivých muzeí, ale nedostatek lidských zdrojů a zkušeností. Abychom tuto situaci alespoň částečně zlepšili, zvolili jsme namísto prosté diskuze nad navrženými tématy formu tréningu vedeného odborníkem na oblast marketingu – doktorem Michalem Chocholouškem z České zemědělské univerzity.

Doktor Chocholoušek účastníky seznámil se základními principy fungování vztahu zákazníka a dodavatele – v tomto případě muzea v přírodě. Zabývali jsme se otázkou, jak chceme, aby návštěvník či potenciální návštěvník vnímal naše muzeum, jaké hodnoty jej charakterizují. Po stanovení našich základních cílů jsme řešili, jaké jsou vlastně produkty muzea, jak je kvalitativně vnímáme my jako tvůrci a návštěvník jako spotřebitel. Dále doktor Chocholoušek věnoval poměrně velký prostor tématu segmentace trhu a vysvětlení zákonitostí, jimiž je třeba se řídit při cílení produktů a reklamy na konkrétní skupiny zákazníků, tedy marketingové komunikaci.

Z průběhu workshopu vyplynulo, že je užitečné připravit si vlastní analýzu jednotlivých probíraných oblastí v našich muzeích a stejně jako u minulých workshopů, byly vytipovány okruhy hlavních příspěvků na konferenci, které by neměly být koncipovány teoreticky, ale měly by naopak pracovat s reálnými analýzami a průzkumy a přinést nové informace, využitelné při plánování budoucích marketingových strategií v muzeích v přírodě jakéhokoliv typu.